Zero Carbon Britain: Rethinking the Future

[:en]The Centre for Alternative Technology (CAT) are running a new course in September that provides an in-depth introduction to CAT’s latest Zero Carbon Britain research, offering a robust, evidence-based scenario that explores ways we can deliver a climate positive future, whilst also maintaining a modern lifestyle.

The course also covers how Zero Carbon Britain can be successfully used as a powerful tool for groups and individuals to inspire positive action, stimulate debate and build consensus in their communities and places of work.

CAT are also offering course participants a free ticket to the “Small Is Beautiful Festival” to be held at CAT the weekend immediately after this course if you extend your stay with CAT’s B&B.  The course and festival are designed to work in partnership, so you can take what you’ve learnt and leap in to action through empowering workshops and great connections.

Call 01654 704 952 for more details or visit the CAT website.[:cy]Bydd Canolfan y Dechnoleg Amgen yn cynnal cwrs newydd ym mis Medi a fydd yn darparu cyflwyniad manwl i ymchwil Prydain Di-garbon diweddaraf Canolfan y Dechnoleg Amgen, gan gynnig senario gadarn yn seiliedig ar dystiolaeth, a fydd yn archwilio ffyrdd y gallwn gyflwyno dyfodol cadarnhaol o ran yr hinsawdd, gan gynnal ffordd o fyw fodern.

Bydd y cwrs hefyd yn ymdrin â sut gall grwpiau ac unigolion ddefnyddio Prydain Di-garbon yn llwyddiannus, fel offeryn pwerus i ysbrydoli camau cadarnhaol, ysgogi trafodaethau a meithrin consensws yn eu cymunedau a gweithleoedd.

Bydd Canolfan y Dechnoleg Amgen hefyd yn cynnig tocyn rhad ac am ddim i gyfranogwyr y cwrs, i “Small Is Beautiful Festival” a gynhelir yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen y penwythnos yn syth ar ôl y cwrs hwn, os byddwch yn ymestyn eich arhosiad yng Ngwely a Brecwast Canolfan y Dechnoleg Amgen. Mae’r cwrs a’r ŵyl wedi cael eu cynllunio i weithio mewn partneriaeth, felly gallwch ddefnyddio beth rydych chi wedi’i ddysgu, trwy weithdai grymusol a chysylltiadau gwych.
Ffoniwch 01654 704 952 i gael mwy o fanylion, neu ewch i
http://courses.cat.org.uk/sustainable-living/zero-carbon-britain-rethinking-the-future-detail[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

related resources

Scroll to Top