Wythnos Cyflog Byw yw Dathliad Blynyddol y Mudiad Cyflog Byw!

Bydd Wythnos Cyflog Byw bach yn wahanol eleni. Does dim modd inni gwrdd ein gilydd a theimlo’r disgwyliad yn yr ystafell i glywed y gyfradd newydd. Nid yn gorfforol. Fodd bynnag, rydyn ni’n mynd i ail-greu’r rhannau gorau o ddigwyddiadau Wythnos Cyflog Byw ond ar-lein!

DIGWYDDIADAU CYMRU

Dydd Llun 9fed o Dachwedd 8:30yb – Lansiad Wythnos Cyflog Byw Cymru

Digwyddiad ar-lein a fydd yn lansio Wythnos Cyflog Byw yng Nghymru gyda’r Prif Weinidog yn cyhoeddi’r gyfradd newydd a dathliadau o straeon lwyddiant y flwyddyn ddiwethaf ac edrych ymlaen at ymgyrch 2020-21.

Dydd Llun 9fed o Dachwedd 2:00yp – Wythnos Cyflog Byw Gorllewin Cymru gyda Burns Pet Nutrition

Mae Burns Pet Nutrition yn gwahodd cyflogwyr Gorllewin Cymru i ymuno a nhw i arddangos pencampwyr y Cyflog Byw a chysylltu â’r rhai sydd yn gweithio i’r un agenda yn y rhanbarth. 

Dydd Llun 9fed o Dachwedd 2:00yp- Wythnos Cyflog Byw Gogledd Cymru gyda DEG

Mae Deg yn eich gwahodd i ddigwyddiad sydd yn anelu at gryfhau’r rhwydwaith cyflogwyr yng Ngogledd Cymru a darparu’r cyfle i drafod uchelgeisiau am y rhanbarth. 

Dydd Iau 12fed o Dachwedd 10:00 – 11:55yb-  Fforwm Cynnal Cymru a CLlLC Awdurdodau Lleol – Achrediad Cyflog Byw a Lleoedd Cyflog Byw

Digwyddiad rhwng CLlLC a Chynnal Cymru fel rhan o Wythnos Cyflog Byw i ddod â Phenaethiaid Caffael o awdurdodau lleol er mwyn trafod gwerth achrediad Cyflog Byw, buddion o ddod yn lle Cyflog Byw a’r cyfle i gael  trafodaeth â ffocws
ar y rhwystrau i achrediad a darparu cefnogaeth wedi’i theilwra. 

Dydd Iau 12fed o Dachwedd 13:00 – 15:00yp – Bord Gron Gwaith Teg

Trafodaeth gaedig cadeiriwyd gan Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, i ddod â Llywodraeth Cymru, llywodraethau lleol, undebau llafur a’r sectorau preifat a gwirfoddol at ei gilydd i archwilio’r greadigaeth o gynllun gweithredu sy’n gydweithredol ac integreiddiol ar gyfer cyflymu cynnydd ar waith teg yng Nghymru.

Os oes unrhyw gwestiynau gennych am Wythnos Cyflog Byw yng Nghymru neu hoffech chi fynychu cysylltwch â bethan@cynnalcymru.com

#WythnosCyflogByw

#LivingWageWeek #Wales

related resources

Scroll to Top