WWF Cymru Earth Hour Intern

[:en]Do you have what it takes to help deliver a major global environmental campaign?

WWF’s is a unique annual event. Hundreds of millions of people turn off their lights for one hour, on the same night, all across the world, in a huge symbolic show of support.

In 2016, it will take place at 8.30pm on Saturday 19 March.

WWF Cymru has an exciting opportunity for an Earth Hour Intern, working in its Cardiff office for 12 weeks.

More details can be found here: https://jobs.wwf.org.uk/displayjob.aspx?jobid=345

Closing date:      22 November 2015 @23.59hrs[:cy]Oes gennych chi’r hyn mae ei eisiau i helpu i gynnal ymgyrch amgylcheddol fyd-eang fawr?

Mae Awr Ddaear WWF yn ddigwyddiad blynyddol unigryw. Mae cannoedd o filiynau o bobl yn diffodd eu goleuadau am un awr, ar yr un noson, ledled y byd, fel ffordd amlwg a symbolaidd o ddangos eu cefnogaeth.

Yn 2016, fe’i cynhelir am 8.30pm ar nos Sadwrn 19 Mawrth.

Mae gan WWF Cymru gyfle cyffrous yn ei swyddfa yng Nghaerdydd am 12 wythnos, ar gyfer Intern Awr Ddaear

Mwy o fanylion yma: https://jobs.wwf.org.uk/displayjob.aspx?jobid=345

Dyddiad cau:      22 Tachwedd 2015 @23.59hrs[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

related resources

Scroll to Top