Welsh-made hydrogen car prototype launched this week

[:en]Riversimple, based in Llandrindod Wells, have unveiled their new prototype car and will be bringing it to The Sustain Wales Summit on 21st April.

Hugo Spowers, Riversimple’s Chief engineer and founder, will be speaking at the Summit about Resource Innovation along with other sector-leading experts who are translating the principles of sustainability into practice.

The Summit will show local and national businesses that low carbon, resource efficient and innovative business is profitable and competitive.

 

riversimple car

The new Rasa hydrogen-powered car in action

Read more about the Rasa.

Buy Tickets for The Sustain Wales Summit

Cynhadledd Cynnal Cymru[:cy]Mae Riversimple, a leolir yn Llandrindod, wedi dadorchuddio’u car prototeip newydd a byddant yn dod ag ef i Uwchgynhadledd Cynnal Cymru ar 21ain Ebrill

Bydd Hugo Spowers, Prif beiriannydd a sefydlydd, yn siarad yn yr Uwchgynhadledd am Resource Innovation ochr yn ochr ag arbenigwyr eraill sy’n arwain sectorau ac sy’n rhoi egwyddorion cynaliadwyedd ar waith.

Bydd yr Uwchgynhadledd yn dangos i fusnesau lleol a chenedlaethol bod busnesau arloesol, carbon-isel, effeithlon  mewn adnoddau  yn broffidiol a chystadleuol.

riversimple car

Rasa, y car newydd sy’n cael ei bweru gan hydrogen, ar waith.

Darllenwch fwy am Rasa

Prynnwch Docynnay am Y Cynhadledd Cynnal Cymru

Cynhadledd Cynnal Cymru

 [:]

related resources

Scroll to Top