JOB: WWF Cymru Earth Hour Internship

[:en]WWF Cymru is looking for an intern to help support the Earth Hour 2017 Wales campaign. You will be working as part of a team to maximise awareness, engagement and influence with key audiences, including public audiences, businesses, other organisations and landmarks.

Closing date: 14/10/2016

Location: Cardiff

Details: https://jobs.wwf.org.uk/displayjob.aspx?jobid=572[:cy]Mae WWF Cymru yn chwilio am intern i helpu i gynorthwyo ag ymgyrch Awr Ddaear 2017 yng Nghymru. Byddwch yn gweithio fel aelod o dîm i sicrhau’r ymwybyddiaeth, ymgysylltiad a dylanwad mwyaf posibl ymysg cynulleidfaoedd allweddol, gan gynnwys y cyhoedd, busnesau, sefydliadau eraill ac adeiladau a strwythurau amlwg.

 

Dyddiad cau: 14/10/2016

Lleoliad: Caerdydd

Manylion: https://jobs.wwf.org.uk/displayjob.aspx?jobid=572[:]

Scroll to Top