Chwarae Teg Bursary – Applications now open!

[:en]

There are two bursaries available of up to £500 each.

Prosper.
The Prosper bursary is for a woman who runs or owns her own business, who is looking to buy equipment in order to expand her enterprise.

It could be anything from a set of tools for the workshop, a potter’s wheel for the shed or putting it towards getting that vintage camper-van so you can travel to pop-up food festivals in style!

The winner of the bursary will be awarded up to £500.

Applications are now open and will close on at 5pm on Friday, June 17th 2016.

Download the Prosper application form and criteria here.

 

Achieve.
The Achieve bursary is for a woman looking to undertake an educational course to further her career.

Whether the course is formal such as GCSE’s, A-Levels, or NVQ’s or if it’s more specific to your career you can apply for the Achieve bursary.

The winner of the bursary will be provided up to £500 to put towards the course of your choosing.

Applications are now open and will closes at 5pm on Friday, June 17th 2016.

Download the Achieve application form and criteria here.[:cy]

Mae dau fwrsari ar gael – hyd at £500 yr un.

Ffynnu.
Mae’r bwrsari Ffynnu ar gyfer busnes a reolir gan fenyw er mwyn prynu offer i ehangu ei menter.

Gall fod yn unrhyw beth o ddetholiad o offer llaw ar gyfer y gweithdy, troell crochenydd ar gyfer y sied neu ei roi tuag at brynu camper-van glasurol er mwyn teithio i wyliau bwyd mewn steil a chodi stondin yno!
Bydd enillydd y fwrsariaeth yn cael ei ddyfarnu hyd at £500, er mwyn helpu i brynu offer.

Mae ceisiadau nawr ar agor a’r dyddiad cau yw 5yp Gwener, Mehefin 17, 2016.

Lawrlwythwch y Ffurflen Gais a meini prawf ar gyfer y Bwrsari ‘Ffynnu’ yma.

 

Cyflawni.
Mae’r bwrsari Cyflawni ar gyfer menyw sy’n ystyried dilyn cwrs addysgol er mwyn datblygu ei gyrfa.

Waeth a yw’r cwrs yn un ffurfiol fel cwrs TGAU, Lefel A, neu NVQ neu’n fwy penodol i’ch gyrfa, gallwch chi ymgeisio am y bwrsari Cyflawni.

Bydd enillydd y fwrsariaeth yn cael ei ddarparu hyd at £ 500 i’w roi tuag at gwrs o’ch dewis.

Mae ceisiadau nawr ar agor a’r dyddiad cau yw 5yp Gwener, Mehefin 17, 2016.

Lawlwythwch y Ffurflen Gais a meini prawf ar gyfer y Bwrsari ‘Cyflawni’ yma.[:]

Scroll to Top