Well-being of Future Generations (WFG) Act

[:en]

Preparations for the forthcoming Well-being of Future Generations (WFG) Act

In preparation for the WFG Act, the Commissioner for Sustainable Futures, Peter Davies, is holding a series of regional events to input into the early development of Statutory Guidance for the Well-being of Future Generations. This will be an opportunity for you to influence how the Statutory Guidance can support public sector bodies to embed their sustainable development duty.

We hope that you can join us on one of the following dates:

18 May | Halliwell Centre, Trinity St. David, Carmarthen

28 May | Flint Town Hall

All events will be 10 – 3pm, with lunch and refreshments provided.

Please book your place via eventbrite
More information about the Act can be found: The Essential guide to the WFG Act[:cy]

Paratoadau ar gyfer Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

Mewn paratoad ar gyfer y Bil, hoffai’r Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy, Peter Davies, eich gwahodd i gyfres o ddigwyddiadau rhanbarthol i roi mewnbwn i ddatblygiad cynnar Canllawiau Statudol Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Bydd hwn yn gyfle i chi ddylanwadu ar sut y gall Canllawiau Statudol gefnogi cyrff cyhoeddus wrth iddynt osod datblygu cynaliadwy fel rhan o’u sefydliadau.

Bydd y digwyddiadau o amgylch Cymru yn cwmpasu cynlluniau’r dyfodol ar gyfer Sgwrs Genedlaethol y Gymru a Garem a’r Siarter Datblygu Cynaliadwy fel rhwydweithiau gweithgar ar gyfer y Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol newydd.

Gobeithiwn y medrwch ymuno â ni ar un o’r dyddiadau canlynol:

18 Mai | Canolfan Halliwell, Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin

28 Mai | Neuadd Dref y Fflint

Bydd yr holl ddigwyddiadau o 10 – 3pm, a bydd cinio a lluniaeth ar gael.

Os gwelwch yn dda archebwch eich lle drwy gyfrwng evenbrite.
Yr hanfodion: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Latest updates

Scroll to Top