Womenspire 2019 – call for nominations

[:en]Womenspire recognises women’s achievements in every aspect of life, from personal achievements to outstanding contribution.

Chwarae Teg want to hear about as many remarkable women from across the nation as possible, so if you know an inspirational women, please nominate her today!

Not sure how to nominate? They’ve written some handy top tips to help you out.

Top tips!

Deadline for nominations is Thursday 14 March.

Categories:

[:cy]Mae elusen cydraddoldeb rhywiol flaenllaw Cymru yn dathlu llwyddiannau menywod o bob cefnir a chyfnod mewn bywyd ar hyd a lled Cymru.

Mae Chwarae Teg am glywed am gymaint o fenywod anhygoel o bob rhan o’r wlad â phosib, felly os ydych chi’n nabod menyw ysbrydoledig, enwebwch hi heddiw!

Ddim yn siŵr sut i enwebu? Dyma ambell air o gyngor i’ch rhoi ar ben ffordd.

 Cynghorion defnyddiol!

Dydd Iau 14 Mawrth yw’r dyddiad cau ar gyfer enwebiadau

Y categorïau:

 

 [:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Latest updates

Scroll to Top