Rydyn ni’n recriwtio Swyddog Gweinyddol

Rydyn ni’n recriwtio am Swyddog Gweinyddol profiadol i gefnogi’r tîm a hwyluso achrediad Cyflog Byw yng Nghymru.

Cyflog: £20-24,000 pro rata, 15 awr, gweithio’n hyblyg
Contract: 6 mis tymor penodol (gyda phosibilrwydd o estyniad)
Lleoliad: Cymru/swyddfa: Caerdydd*
Dyddiad cau: Dydd Sul 21ain o Fawrth 2021 (canol nos)

Cynnal Cymru yw’r sefydliad Datblygiad Cynaliadwy arweiniol yng Nghymru.

Rydyn ni’n gweithio gyda’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yng Nghymru a thu hwnt, adnabod cyfleoedd i hyrwyddo dull integredig am greu cymdeithas deg a chyfiawn, economi carbon isel ac amgylchedd naturiol llewyrchus.

Mae ein tîm bach yn darparu ar waith eang sy’n cyffwrdd ag agendau niferus gan gynnwys newid yn yr hinsawdd a datgarboneiddio, teithio cynaliadwy, ynni adnewyddadwy, tai fforddiadwy, yr economi sylfaenol, tlodi mewn Gwaith, rheoli adnoddau naturiol a llawer mwy.

Rydyn ni’n bartneriaid swyddogol yng Nghymru am achrediad Cyflog Byw a’r Prosiect Carbon Literacy.

Rydyn ni’n chwilio am Swyddog Gweinyddol profiadol er mwyn cefnogi’r tîm gyda materion gweinyddol a hwyluso achrediad cyflog byw yng Nghymru.

Ymgeisiwch

Lawrlwytho Disgrifiad Y Swydd a Manyleb Person
Lawrlwytho’r Ffurflen Cais
Lawrlwytho’r Ffurflen cyfleodd cyfartal

Anfonwch eich llythyr eglurhaol, ffurflen cais a’r ffurflen cyfleoedd cyfartal i jobs@cynnalcymru.com

Am fwy o wybodaeth am y rôl, plîs cysylltwch â Lynsey Jackson, Cyfarwyddwr Rhaglen ar 02920 431713

*Noder os gwelwch yn dda ein bod ni’n gweithio o gartref ar hyn o bryd ond gobeithio dychwelyd i swyddfa yn rheolaidd

related resources

Scroll to Top