Professor Phil Jones

[:en]Chair of Architectural Science, Welsh School of Architecture, Cardiff University,

Phil is Professor of Architectural Science at the Welsh School of Architecture, Cardiff University. He is chair of the Wales Low Carbon Research Institute and has led its Low Carbon Built Environment programme, including the SOLCER ‘energy positive’ house, the SOLCER retrofits, the sustainable building envelope demonstration project, and the development of urban scale energy modelling. He is Acting Director of Cardiff University’s ‘Energy Systems’ University Research Institute (URI). He is a visiting research professor at Hong Kong University, and an international ‘Master Academic’ adviser on the Low Carbon Buildings ‘111’ project at Tianjin University. He was appointed by the Welsh Government’s to be the first chair of its Building Regulation Advisory Committee. He has chaired the COST Action (TU1104) on Smart Energy Regions (SmartER). He is Chairman of the Board of Directors of Warm Wales, a community interest company formed to install energy efficiency measures to existing fuel poor housing in Wales.

Phil will be speaking about the low carbon innovation we need.

Other Speakers

Mike Rann
Miriam Turner
Herbert Girardet

Buy Tickets for The Sustain Wales Summit

Cynhadledd Cynnal Cymru[:cy]Cadeirydd Gwyddor Pensaernïaeth, Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd

Mae Phil yn Athro Gwyddor Pensaernïaeth yn Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd.

Mae’n gadeirydd Sefydliad Ymchwil Carbon Isel Cymru ac mae wedi arwain ei raglen Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel, yn cynnwys tŷ ‘ynni-bositif’ SOLCER, ôl-osodiadau SOLCER, prosiect arddangos amlenni adeiladau cynaliadwy a datblygiad modelu ynni ar raddfa ddinesig. Dros dro mae’n Gyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil ‘Systemau Ynni’ Prifysgol Caerdydd. Mae’n athro ymchwil ymweld ym Mhrifysgol Hong Kong, ac yn gynghorydd ‘Meistr Academaidd’ rhyngwladol ar brosiect Adeiladau Carbon Isel ‘111’ ym Mhrifysgol Tianjin. Fe’i penodwyd gan Lywodraeth Cymru fel cadeirydd cyntaf Pwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu. Mae wedi cadeirio COST Action (TU1104) ar Ranbarthau Ynni Clyfar (SmartER). Mae’n Gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Cymru Gynnes, cwmni budd cymunedol a luniwyd i osod mesurau effeithlonrwydd ynni mewn tai tlawd o ran tanwydd yng Nghymru.

Siaradwyr Arall

Mike Rann
Miriam Turner
Herbert Girardet

Prynnwch Docynnay am Y Cynhadledd Cynnal Cymru


Cynhadledd Cynnal Cymru[:]

Scroll to Top