Professor Herbert Girardet

[:en]Herbert Girardet is co-founder of the World Future Council and member of the Club of Rome. He is leading international consultant and a recipient of a UN Global 500 Award ‘for outstanding environmental achievements’. For many years he has focussed on the business and job opportunities of sustainable urban development, and he is often called the world’s leading urban ecologist. Herbert has developed sustainability policies for cities such as London, Vienna and Adelaide. He is  author of 14 books and 50 environmental TV documentaries for major broadcasters. He lives in Monmouthshire.

Herbert will be discussing the key characteristics of a sustainable community

Other Speakers

Mike Rann
Phil Jones
Miriam Turner

Buy Tickets for The Sustain Wales Summit

Cynhadledd Cynnal Cymru[:cy]Herbert Girardet yw cyd-sefydlydd Cyngor Dyfodol y Byd ac mae’n ymgynghorydd i Raglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig (UNEP). Mae’n ymgynghorydd sy’n arwain y maes mewn datblygu cynaliadwy ac mae wedi derbyn y Wobr UN Global 500 Award ‘am lwyddiannau amgylcheddol neilltuol’. Am flynyddoedd lawer mae wedi bod yn canolbwyntio’n bennaf ar heriau datblygiad dinesig cynaliadwy ac fe’i elwir yn aml yn ecolegydd dinesig mwyaf blaengar y byd. Mae Herbert wedi datblygu polisïau datblygu cynaliadwy ar gyfer dinasoedd mawr megis Llundain, Fienna a Bryste. Mae’n awdur ac mae wedi cynhyrchu dros 50 o raglenni dogfen amgylcheddol ar gyfer darlledwyr teledu o bwys.

Siaradwyr Arall

Mike Rann
Phil Jones
Miriam Turner

Prynnwch Docynnau am Y Cynhadledd Cynnal Cymru

Cynhadledd Cynnal Cymru[:]

Scroll to Top