Mark Wilson, Interface Sustainability Ambassador and Cynnal Cymru Board Member, talks about establishing Greenstream Carpets as a local recycling venture.

[:en]Mark partnered with Ellen Petts in 2008 as part of his dissertation with Forum for the Future in order to become a Level 3 Ambassador.  They set up Greenstream carpets as a small scale recycling project with a plan for it to be scalable ensuring it was economically sustainable as well as environmentally strong.

Here Mark talks about how they set up the venture and has tips on what to do and what not to do …

https://vimeo.com/127701387

Previous reference to Greenstream can also be found in Cynnal Cymru – Sustain Wales 2012 film on Social enterprise: https://vimeo.com/39772513[:cy]Bu Mark yn gweithio mewn parterniaeth ag Ellen Petts yn 2008 fel rhan o’i draethawd estynedig gyda Fforwm ar gyfer y Dyfodol er mwyn dod yn Lysgennad Safon 3. Sefydlasant Greenstream Carpets fel prosiect ailgylchu graddfa fach gyda’r bwriad o’i weld yn tyfu mewn maint gan sicrhau ei fod yn gynaliadwy o safbwynt economaidd a hefyd yn gryf yn amgylcheddol.

Yma  mae Mark yn dweud sut y gwnaethant sefydlu’r fenter ac mae’n rhoi awgrymiadau ar yr hyn y dylid ei wneud a’r hyn na ddylid ei wneud…

Gellir gweld cyfeiriadau blaenorol am Greenstream hefyd ar ffilm Cynnal Cymru – Sustain Wales 2012 ar fenter Sosialaidd https://vimeo.com/39772513[:]

Scroll to Top