Just 3 weeks to go until the Sustain Wales Summit!

[:en]

Business Innovation for a Sustainable Economy

“What Wales is doing today the world will do tomorrow.”

21st April, Principality Stadium

The Solcer House and the Riversimple Rasa Car are just two examples of Welsh innovation which have recently made headlines across the UK and beyond. Both of these will be featured at the Sustain Wales Summit at the Principality Stadium where 96% of waste is recycled and which will, hopefully, soon be powered by an array of thin-film solar photovoltaic panels on its famous retractable roof.

The Summit will bring together experts from around the world and around the corner to explore the enormous potential for businesses to profit from research developments in our universities and changes to our legislation.

The inspiring and informative programme features local entrepreneurs, global corporations, support agencies, research experts and international specialists. We will examine the current research and policy landscape in Wales; hear stories of success; identify the challenges for developing low carbon, zero waste businesses and the support available for adopting innovation.

This high profile event will be an excellent networking and learning opportunity.

Agenda and speakers http://www.cynnalcymru.com/sustain-wales-summit/

Book your tickets via Eventbrite here – https://www.eventbrite.co.uk/e/the-sustain-wales-summit-cynhadledd-cynnal-cymru-tickets-21348315386

 

Buy Tickets for The Sustain Wales Summit

Banner[:cy] UWCHGYNHADLEDD CYNNAL CYMRU

Arloesedd Busnes ar gyfer Economi Cynaliadwy

Yr hyn a wna Cymru heddiw bydd y byd yn ei wneud yfory.”

21ain Ebrill, Stadiwm Principality

Dwy enghraifft o arloesedd Cymreig o blith llawer yw Tŷ Solcer a’r Riversimple Rasa Car a fu yn y newyddion yn ddiweddar ar draws y DU a thu hwnt. Bydd y ddwy fenter hyn yn cael eu hamlygu yn Uwchgynhadledd Cynnal Cymru yn Stadiwm Principality lle mae 96 % o wastraff yn cael ei ailgylchu ac a fydd, gobeithio, cyn hir yn cael ei  bweru gan amrywiaeth o baneli solar ffotofoltaig ffilm-tenau ar ei do enwog ôl-dynadwy

Bydd yr Uwchgynhadledd yn dwyn at ei gilydd arbenigwyr o wahanol rannau o’r byd ac o ardaloedd cyfagos i archwilio’r potensial enfawr i fusnesau elwa ar ddatblygiadau ymchwil yn ein prifysgolion a’r newid yn ein deddfwriaeth.

Mae’r rhaglen ysbrydoledig ac addysgiadol yn cynnwys entrepreneuriaid lleol, corfforaethau byd-eang, asiantau cefnogi, arbenigwyr ymchwil ac arbenigwyr rhyngwladol. Byddwn yn archwilio’r ymchwil cyfredol a’r dirwedd polisi yng Nghymru; yn clywed hanesion am lwyddiant; yn adnabod yr heriau ar gyfer datblygu busnesau carbon isel, diwastraff, a’r gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer mabwysiadu arloesedd.

Bydd y digwyddiad nodedig hwn yn gyfle ardderchog i rwydweithio a dysgu.

Agenda a siaradwyr http://www.cynnalcymru.com/sustain-wales-summit/

Buy Tickets for The Sustain Wales Summit

Banner[:]

Scroll to Top