Join the Great Welsh Coleridge Adventure

[:en]The Coleridge in Wales 2016 Festival will begin in May 2016 and follow the path the world-renown poet took around Wales ending at the National Eisteddfod in August.

Coleridge in Wales Festival 2016
Tour: 15 May – 8 August 2016
www.coleridgeinwales.org

An 80 day adventure around Wales following routes taken by the great world poet Samuel Taylor Coleridge.

The ship of The Ancient Mariner sailing into Welsh harbours with a crew of Zombies from Coleridge’s greatest poem The Rime of the Ancient Mariner.
Partnering with Welsh museums, universities, art centres, and beautiful Welsh landscape, find out why for two hundred years Welsh cultural giants, from Iolo Morganwg to R.S. Thomas, have engaged deeply with Coleridge’s vision for society and landscape.

A family festival on the move with local events, touring exhibitions, excursions, compelling theatre and meetings across village, port, school, town and city. Travel by bus, train, bike, boat, on foot and horseback to celebrate Coleridge’s lost vision and discover Wales’ hidden cultural treasure.[:cy]Bydd Gŵyl Coleridge yng Nghymru 2016 yn cychwyn ym Mai 2016 ac yn dilyn y llwybr a droediodd y bardd byd-enwog o gwmpas Cymru gan orffen yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Awst.

Gŵyl Coleridge yng Nghymru 2016
Taith: 15 Mai – 8 Awst 2016
www.coleridgeinwales.cymru |

Antur 80 diwrnod o gwmpas Cymru yn dilyn y llwybrau a droediwyd gan y bardd byd-enwog Samuel Taylor Coleridge.

Mae llong yr Ancient Mariner yn hwylio i borthladdoedd Cymru gyda chriw o Sombïaid o gerdd enwocaf Coleridge The Rime of the Ancient Mariner.
Mewn partneriaeth ag amgueddfeydd Cymru, prifysgolion, canolfannau celf, a thirweddau prydferth Cymru, darganfyddwch pam fod cewri celfyddydol Cymru, am ddau gan mlynedd, o Iolo Morganwg i R. S. Thomas wedi ymddiddori’n fawr yng ngweledigaeth Coleridge o gymdeithas a thirweddau.
Gŵyl deuluol ar daith gyda digwyddiadau lleol, arddangosfeydd teithiol, gwibdeithiau, theatr ysgogol a chyfarfodydd ar draws pentrefi, porthladdoedd, ysgolion, trefi a dinasoedd. Teithiwch mewn bws, trên, beic, cwch neu ar droed ac ar gefn ceffyl i ddathlu gweledigaeth goll Coleridge a darganfod trysorau diwylliannol cudd Cymru.[:]

Scroll to Top