Free webinars to help Welsh businesses and public sector organisations to reduce their costs and become more resource efficient

[:en]Resource Efficient Wales are running a series of free webinars, on a range of topics related to resource efficiency.

Your business or public sector organisation could reduce its costs by using less energy and water, consuming fewer raw materials, and reducing waste. Even the smallest changes can make the biggest difference, and the new Resource Efficient Wales (REW) service, funded by Welsh Government and delivered by resource efficiency experts WRAP Cymru and Carbon Trust, is here to show you how.

Sign up to any or all of the free Resource Efficient Wales webinars to benefit from this free support:

Useful Links:

Resource Efficient Wales

Carbon Trust

Wrap Cymru[:cy]Bydd Cymru Effeithlon yn cynnal cyfres o weminarau rhad ac am ddim, ar amrywiaeth o bynciau sy’n gysylltiedig ag effeithlonrwydd adnoddau.

Gallai eich busnes neu sefydliad y sector cyhoeddus leihau ei gostau trwy ddefnyddio llai o ynni a dŵr, defnyddio llai o ddeunyddiau crai, a lleihau gwastraff. Gall hyd yn oed y newidiadau lleiaf wneud gwahaniaeth mawr, ac mae gwasanaeth newydd Cymru Effeithlon, a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a gyflwynir gan arbenigwyr effeithlonrwydd adnoddau, sef WRAP Cymru a’r Ymddiriedolaeth Garbon, yma i ddangos i chi sut i wneud hynny.

Cofrestrwch ar gyfer unrhyw un, neu bob un, o weminarau rhad ac am ddim Cymru Effeithlon, i elwa ar y cymorth rhad ac am ddim hwn:

Dolenni defnyddiol:

Cymru Effeithlon

Yr Ymddiriedolaeth Garbon

Wrap Cymru[:]

Scroll to Top