Extraordinary Job Opportunity – Future Generations Commissioner for Wales

[:en]The Welsh Government is seeking the first Future Generations Commissioner for Wales. Could you be the person they are looking for? Are you someone who cares about the future and people of Wales?  Are you an extraordinary leader?

More information can be found on the Welsh Government website.[:cy]Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf Cymru. Fyddech chi’n addas ar gyfer y swydd? Ydych chi’n rhywun sy’n poeni am ddyfodol a phobl Cymru? Ydych chi’n arweinydd eithriadol?

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael mwy o fanylion.[:]

Scroll to Top