Economi Sylfaenol

 

Mae’r Economi Sylfaenol yn berthnasol i wneuthurwyr polisi, a’r rhai sy’n creu lleoedd, fel ei gilydd. Mae Cynnal Cymru yn cydweithio gyda’r ddau er mwyn archwilio, ac esbonio, paham y mae’r rhan yma o’r economi o bwys o ran cynaliadwyedd.

Economi Sylfaenol

Archwilio cyflwr yr economi sylfaenol yng Nghymru a’i rhyngberthynas â meysydd polisi allweddol eraill

Scroll to Top
Skip to content