Economi Sylfaenol

 

Mae’r Economi Sylfaenol yn berthnasol i wneuthurwyr polisi, a’r rhai sy’n creu lleoedd, fel ei gilydd. Mae Cynnal Cymru yn cydweithio gyda’r ddau er mwyn archwilio, ac esbonio, paham y mae’r rhan yma o’r economi o bwys o ran cynaliadwyedd.

Economi Sylfaenol

Clare Sain-Ley-Berry

Cyfarwyddwr Dros-dro

Ar hyn o bryd mae Clare yn goruchwylio holl rhaglenni gwaith Cynnal Cymru i gyflymu’r cynnydd tuag at ddyfodol tecach a mwy cynaliadwy. Gyda’i chefndir mewn cyflenwi prosiectau partneriaeth, mae’n mwynhau hyrwyddo cydweithio a gweithio tuag at y deilliannau ymarferol sydd y tu ôl i’w nodau strategol.

Mae Clare wedi cefnogi gwaith Llywodraeth Cymru ynghylch yr economi sylfaenol ers 2020, gan weithio gyda rhanddeiliaid o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Mae ein ffocws yn canolbwyntio ar archwilio’r ffordd y mae’r rhan hanfodol hon o’r economi yn cyfrannu at, ac yn cael ei ffurfio gan, bileri cynaliadwyedd, gan gynnwys gwaith teg a therfynau amgylcheddol.

Harry Thompson

Uwch Arweinydd Rhaglen a Pholisi

Harry yw’r Uwch Arweinydd Rhaglen a Pholisi; Gwaith Teg a’r Economi, ac mae’n rheoli’r tîm Gwaith Teg a Chyflog Byw, sy’n gweithio tuag at nod strategol Cynnal Cymru, sef creu cymdeithas deg a chyfiawn.

Cyn hyn roedd yn gweithio fel Arweinydd Polisi Economaidd gyda’r Institute of Welsh Affairs, yn arwain ar bynciau megis grymuso undebau llafur, fframwaith cyllidol Llywodraeth Cymru a grymuso cymunedau. Cyn hynny, buodd yn gyflogedig gan y cwmni materion cyhoeddus Deryn Consulting ac yn gweithio ar ymgyrchoedd gwleidyddol ac ymchwil yn y Senedd, San Steffan ac ar lefel awdurdod lleol.

Scroll to Top
Skip to content