Economi Sylfaenol

 

Mae’r Economi Sylfaenol yn berthnasol i wneuthurwyr polisi, a’r rhai sy’n creu lleoedd, fel ei gilydd. Mae Cynnal Cymru yn cydweithio gyda’r ddau er mwyn archwilio, ac esbonio, paham y mae’r rhan yma o’r economi o bwys o ran cynaliadwyedd.

Economi Sylfaenol

Mae’r astudiaethau achos a’r blogiau isod yn rhannu mewnwelediad i rai o’r gwahanol ddulliau a ddefnyddiwyd i gefnogi’r economi sylfaenol yng Nghymru ac i ail-lunio neu gryfhau ei sectorau a’i chymunedau.

Archwiliwch ein hastudiaethau achos

Cyngor Bro Morgannwg: Newid y fford o gaffael yn y sector cyhoeddus

Ym mis Mawrth 2020 derbyniodd Cyngor Bro Morgannwg grant gwerth £55,000 oddiwrth Llywodraeth Cymru er mwyn gwneud prosesau caffael y sector cyhoeddus yn fwy hygyrch i fusnesau bach a chanolig yr economi sylfaenol yn yr ardal. Roedd hyn wedi mynd i’r afael â rhai o’r rhwystrau allweddol sy’n eu hatal rhag ceisio am gontractau ac wedi darganfod ffyrdd o oresgyn y fath anawsterau.

Darllen mwy »
Scroll to Top
Skip to content