Foundational Economy Community of Practice Research

Economi carbon isel

Rôl y sectorau sylfaenol yn y gwaith o ddatgarboneiddio.

Nid oes modd cyrraedd hinsawdd sefydlog onibai bod pob rhan o’r economi yn datgarboneiddio ac yn gweithredu o fewn terfynau amgylcheddol. Mae’r adroddiadau hyn yn ystyried y rôl y gallai’r sectorau sylfaenol chwarae o ran ail-ffurfio dyfodol sydd yn fwy hinsawdd-bositif.

Turning rhetoric into reality: decarbonising the foundational economy (2022).

Jack Watkins. The Institute of Welsh Affairs and Centre for Regeneration Excellence Wales.  

Ystyried effaith datgarboneiddio ar economi Cymru (gan gynnwys rhannau o’r economi sylfaenol) a’r potesial am aflonyddu a diweithdra. Mae’r awduron yn amlygu’r diffyg dealltwriaeth o fewn diwydiannau penodol ynghylch eu dyfodol mewn byd sero net, ac yn ystyried gwahanol ffyrdd i’w cefnogi, gan gynnwys cynyddu addysg alwedigaethol a throsglwyddo pwerau pellach i awdurdodau lleol i’w helpu ymateb i gyfleoedd yn lleol, a’u hannog i ffurfio perthynasau cryfach gyda busnes lleol. Mae’r adroddiad hefyd yn ystyried os yw perfformiad Cymru mewn ymchwil ac arloesedd efallai’n cyfyngu ar allu cwmnïau Cymreig newydd i fanteisio ar gyfleoedd sy’n deillio o’r ymrwymiadau sero net.

Lawrlwythwch yr adroddiad: Turning Rhetoric into Reality: Decarbonising the Foundational Economy (IWA)

Serious about green? Building a Welsh wood economy through co-ordination (2020)

Luca Calafati, Julie Froud, Colin Haslam, Sukhdev Johal and Karel Williams. Foundational Economy Research Limited for Woodknowledge Wales.  

Gwaith sy’n dadlau’r angen i ddatblygu’r ‘economi sylfaenol 2.0’; darparu nwyddau a gwasanaethau ar gyfer bywyd bob dydd a fydd hefyd yn diogelu llesiant cenedlaethau’r dyfodol drwy, er enghraifft, ddefnyddio pren ac ynni adnewyddawy yn lle dur, sment a thanwydd ffosil. Mae’r adroddiad yn canolbwytio ar ddatblygu’r economi pren yng Nghymru, a chynnig ffyrdd o gynyddu coedwigo a chreu cynnyrch coed gwerth uchel, megis tai ffrâm pren. Mae’r adroddiad yn defnyddio gwersi a ddysgwyd o Weriniaeth Iwerddon a’r Alban, sydd wedi rheoli coedwigo a phrosesu cynnyrch pren gwerth uchel yn llwyddiannus.

Lawrlwythwch yr adroddiad: Serious About Green? Building a Welsh wood economy through co-ordination (Foundational Economy Research)

Renewable energy in the foundational economy (2020)

Bevan Foundation and RWE Renewables.  

Lawrlwythwch yr adroddiad: Renewable energy in the foundational economy (Bevan Foundation)

The Foundational Economy Challenge Fund supported innovative, experimental approaches to community wealth-building and resilient local economies.

Cefnogodd Cronfa Her Economi Sylfaenol dulliau arloesol ac arbrofol o adeiladu cyfoeth cymunedol ac economïau lleol cadarn.

related resources

Scroll to Top
Skip to content