Rydyn ni’n recriwtio Swyddog Hyfforddiant a Chyfathrebu (cyfnod mamolaeth)

Cynnal Cymru – Sustain Wales yw elusen datblygu cynaliadwy mwyaf blaenllaw Cymru. ‘Rydym yn darparu cyngor, hyfforddiant a chysylltiadau i helpu sefydliadau wneud penderfyniadau mentrus a fydd yn arwain at ddyfodol tecach, mwy diogel.
Teitl y Swydd:Swyddog Hyfforddiant a Chyfathrebu
Cyflog:Tua £23,000 – 25,000 pro rata
Hyd y cytundeb:Cytundeb blwyddyn i ddechrau (cyfnod mamolaeth)
Oriau:30 awr yr wythnos / gweithio’n hyblyg
Dyddiad cychwyn:Ionawr 2022
Lleoliad:Gweithio o gartref/ Swyddfa Caerdydd
Rheolwr Llinell:Prif Ymgynghorydd

Gan gydweithio gyda’n aelodau ar draws y sector, a’n rhwydwaith ehangach, ‘rydym yn llunio’r agenda ac yn adnabod cyfleoedd am weithredu ar ddatblygu cynaliadwy, yn cefnogi’n haelodau a’n cymunedau ymarfer gyda’i agendáu cynaliadwyedd, ac yn rhannu gwybodaeth drwy wneud gwaith hyfforddi ac ymgynghori. Ni yw partner swyddogol Prosiect Llythrennedd Carbon yng Nghymru a Chorff Achredu’r Cyflog Byw Go Iawn i Gymru.

Gyda’r cynnydd yn y galw am ein hyfforddiant arlein ac wyneb-yn-wyneb ynghylch newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd, hoffen ni gyflogi rhywun sy’n gallu’n helpu ni gydgysylltu a chyflwyno’r gwaith, yn ogystal â chefnogi ei dwf drwy gyfathrebu, marchnata a mesur effaith yn effeithiol.

Sut i ymgeisio:

Anfonwch eich cais at jobs@cynnalcymru.com erbyn Dydd Sul 12 Rhagfyr 2021, gan gynnwys:

  • E-bost Clawr
  • Ffurflen Gais
  • Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

Nodir, os gwelwch yn dda, nad ydyn ni’n derbyn C.V

Rydyn ni’n defnyddio proses recriwtio ddall.

Dadlwythwch y disgrifiad swydd

Dadlwythwch Ffurflen gais

Dadlwythwch Ffurflen cyfle cyfartal

Am fwy o wybodaeth ar y rôl, cysylltwch â Rhodri Thomas, Prif Ymgynghorydd ar 02922940810

Ar hyn o bryd mae staff Cynnal Cymru yn gweithio hyd at wythnos pedwar diwrnod rhwng dydd Llun a dydd Iau gyda threfniadau gweithio hyblyg yn seiliedig ar anghenion rôl y swydd.

Rydyn ni’n rhagweld y gellir lleoli swydd y Swyddog Hyfforddi a Chyfathrebu yn unrhyw le yng Nghymru ond yn ddelfrydol dylech allu gweithio o leiaf 1-2 ddiwrnod yr wythnos o Swyddfa Caerdydd.

Scroll to Top
Skip to content