Cysylltwch â chymuned o’r un meddylfryd

Mae ein rhwydwaith yn gymuned o sefydliadau rhagweithiol sy’n rhannu’n gweledigaeth a’n gwerthoedd. Mae ein haelodau a’n partneriaid yn ffocysu ar weithredu ac yn arloesol, yn awyddus i ddysgu a chydweithio ac i ddarganfod datrysiadau a ffyrdd newydd o weithio a fydd yn golygu dyfodol mwy cynaliadwy.

Ymunwch â’n cymuned

Aelodau

Ymunwch â rhwydwaith sy’n tyfu o arweinyddion cynaliadwyedd, a chysylltwch â sefydliadau o’r un meddylfryd.

Partneriaid

Gweithiwch mewn partneriaeth â ninnau er mwyn galluogi gweithredu hirdymor a newid positif.

Cleientiaid

Darganfyddwch fwy am y pobl a’r prosiectau sy’n gwneud gwahaniaeth.

Dod yn aelod

Mae rhwydwaith Cynnal Cymru yn gymuned o sefydliadau rhagweithiol sy’n rhannu ein gweledigaeth a’n gwerthoedd. Mae’r aelodau a’r partneriaid yn ffocysu ar weithredu ac yn arloesol, yn awyddus i ddysgu a chydweithio a darganfod datrysiadau a ffyrdd newydd o weithio a fydd yn golygu Cymru mwy cynaliadwy.

Wrth ymuno â Cynnal Cymru, mae ein haelodau yn cael mynediad, am ddim, at asesiad cynaliadwyedd ac hyfforddiant a seilir ar weithredu, yn ogystal â rhwydwaith o bobl o’r un anian.

Os yr ydych am ymrwymo at ddyfodol cynaliadwy ac yn dymuno bod yn aelod neu’n bartner gyda ni, yna byddem wrth ein boddau yn clywed oddiwrthoch chi.

Scroll to Top
Skip to content