Cynnal Cymru proud to endorse the National Principles of Public Engagement in Wales

[:en]participation_cymru pc_national_principles_poster3 (1)-page-001 sna

Following consultation with Participation Cymru , Cynnal Cymru endorse the National Principles of Public Engagement in Wales. These Principles are the culmination of a piece of work developed under the guidance of the Participation Cymru’s Advisory Panel and in consultation with organizations and the public. They are an overarching set of principles aimed at Public Service organisations across all sectors in Wales, and aim to offer a consistent approach and good standard for public engagement across the country.

The Principles can be downloaded here[:cy]Cyfranogaeth Cymrupc_national_principles_poster3 (1)-page-002 cy

Yn dilyn arweiniad gan Cyfranogaeth Cymru, mae Cynnal Cymru yn cymeradwyo Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu a’r Cyhoedd yng Nghymru. Mae’r egwyddorion yma yn anterth o ddarn o waith a gafodd ei ddatblygu o dan arweiniad Panel Cynghori Cyfranogaeth Cymru a thrwy ymgynghori gyda mudiadau a’r cyhoedd. Mae’r rhain yn egwyddorion trosfwaol sydd wedi’u hanelu ato fudiadau Gwasanaethau Cyhoeddus ym mhob sector yng Nghymru yn gyffredinol ac yn anelu i gynnig dull gweithredu cyson ac ar gyfer safon dda ar gyfer ymgysylltiad cyhoeddus ar draws y wlad.

Darllenwch yr Egwyddorion fan hyn[:]

Scroll to Top