Bespoke Training Success

[:en]Following a hugely successful session with Glamorgan Cricket recently we have more bespoke training booked in throughout April and May as well as the launch of the Business Leadership for Sustainable Development course which is accredited by Cardiff Metropolitan University. The course starts this week and will also be running in September. More information can be found in our training section of the website.

The work with Glamorgan Cricket was such a success as we had all the right people involved, all the major decision makes including the CEO Hugh Morris. This is key to ensuring the areas that need improvement get top-down support.[:cy]Yn dilyn sesiwn hynod lwyddiannus gyda Chriced Morgannwg yn ddiweddar, mae gennym ragor o hyfforddiant pwrpasol wedi ei drefnu drwy gydol Ebrill a Mai yn ogystal â lansiad cwrs Arweinyddiaeth Busnes ar gyfer Datblygu Cynaliadwy wedi ei achredu gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae’r cwrs yn cychwyn yr wythnos hon a bydd hefyd yn cael ei gynnal ym mis Medi. Gellir cael mwy o wybodaeth ar www.cynnalcymru.com/business-leadership-for-sustainable-development/

Roedd y gwaith gyda Chriced Morgannwg yn llwyddiannus oherwydd ymgyfraniad yr holl bobl a’r holl benderfynwyr delfrydol, yn cynnwys y Prif Swyddog Gweithredol, Hugh Morris. Mae hyn yn allweddol ar gyfer sicrhau bod y meysydd ag arnynt angen gwelliant yn cael cymorth o’r brig i lawr.[:]

Scroll to Top