Cynnal Cymru | Sustain Wales

Rydym yn darparu cyngor, hyfforddiant a chysylltiadau i helpu mudiadau i wneud penderfyniadau mentrus ar gyfer dyfodol tecach a mwy diogel.

Women presenting training course to audience

Ein gwasanaethau

Rydym yn cynnig aelodaeth, ac yn cyflenwi gwasanaethau hyfforddiant i’r cyhoedd, y sector preifat a’r sector gwirfoddol.

Beth bynnag yw ffurf y gefnogaeth, ein nod yw annog gweithredu a gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd am fuddion ar y cyd ar draws meysydd datblygu cynaliadwy.

Y cyrsiau sydd ar y gweill

Ymunwch â’n cymuned

Aelodau

Ymunwch â rhwydwaith o arweinyddion cynaliadwyedd, a chysylltwch â sefydliadau tebyg.

Partneriaid

Gweithiwch mewn partneriaeth â ni er mwyn helpu hyrwyddo gweithredu hirdymor a newid positif.

Cleientod

Darganfyddwch mwy am y bobl a’r prosiectau sy’n gwneud gwahaniaeth.

Cofrestrwch er mwyn derbyn ein cylchlythyr

Mae ein cylchlythyr misol yn cynnwys crynodeb o’r newyddion cynaliadwyedd diweddaraf, ynghyd â diweddariadau gan ein haelodau, ac o’n rhwydweithiau ehangach.

Scroll to Top
Skip to content