9 November | Introbiz Expo launch new Sustainability Zone

[:en]

This year Cynnal Cymru are pleased to be supporting the new Sustainability Zone at the Introbiz Expo on 9 November in the Motorpoint Arena.

The Introbiz Expo is attended by thousands of businesses, keynote speakers sponsors and exhibitors, providing an excellent opportunity to network and meet potential new clients.

At the heart of the Sustainability Zone, Cynnal Cymru will be providing opportunities throughout the day to connect, collaborate and share learning in the Cynnal Connect Hub.

 

Cynnal Connect Hub

Throughout the day there will be opportunities to drop into the hub, meet sustainability experts and to attend our live ‘Innovation Shorts’ seminars, featured throughout the day.

 

Stands and Promotional Opportunities for your Organisation

Within the Sustainability Zone we have a two different sized stands to suit all manner of budgets and businesses. We also have a number of promotional advertising spaces where your organisation could be feature on our Innovation Shorts hall of fame.

 

If you would like to exhibit in the Sustainability Zone please get in contact[:cy]

Eleni, mae Cynnal Cymru’n falch i gefnogi’r parth cynaliadwyedd newydd yn yr Introbiz Expo ar Dachwedd 9fed yn yr arena Motorpoint.

Mae’r Introbiz Expo yn cael ei mynychu gan filoedd o fusnesau, areithwyr cyweirnod, noddwyr ac arddangoswyr, sy’n darparu cyfle ardderchog i rwydweithio a chwrdd â chleientiaid newydd.

Yng nghanol y parth cynaliadwyedd, bydd Cynnal Cymru yn darparu cyfleoedd i gysylltu, cydweithio a rhannu gwybodaeth trwy’r dydd yn yr Hwb Cyswllt Cynnal.

 

Cynnal Connect Hub

Trwy gydol y dydd bydd cyfleoedd i ymweld â’r Hwb, cwrdd ag arbenigwyr cynaliadwyedd, a mynychu ein seminarau ‘byrion arloesedd’ sydd yn mynd ymlaen trwy’r dydd.

 

Stondinau a chfleoedd hyrwyddol i’ch sefydliad

O fewn y parth cynaliadwyedd bydd gyda ni stondinau o ddau wahanol faint i fod yn addas i bob math o gyllideb a busnes ar gael. Hefyd, bydd gyda ni gwagleoedd hysbysebion hyrwyddol lle gallai’ch sefydliad fod yn cael sylw yn ein neuadd o enwogrwydd y byrion Arloesedd.

Os hoffech arddangos yn y parth cynaliadwyedd, gan gynnwys slot 15 munud i siarad neu hoffech ddarganfod rhagor am ein cyfleoedd hyrwyddol, Cysylltwch os gwelwch yn dda.

Gostyngiadau ar gael i aelodau Cynnal Cymru.[:]

Scroll to Top
Skip to content