Cardiff Council Extends Living Wage Financial Scheme

[:en]

Cardiff Council’s ambition is to make Cardiff a ‘Living Wage City’. They believe that paying the ‘real’ Living Wage is a key indicator of an employer’s commitment to fair work practices.

For organisations of up to 250 employees who become an accredited Living Wage Employers before 31st March 2019 the Council is offering to pay up to 3 years of accreditation fees.

The financial assistance offered is a one-off and it will be on a first-come-first-served basis.

The maximum support is £720 depending on size of your organisation.

Please download the attached leaflet for more information and eligibility criteria.

If you would like more information about the Living Wage or if you are interested in joining the growing number of Living Wage accredited employers please get in contact.

Cynnal Cymru are the Living Wage accreditation body for Wales.

Please contact Bethan on 02920 431746 if you are interested in becoming a Living Wage employer.

Visit the Living Wage website for more information.

[:cy]

Uchelgais Cyngor Caerdydd yw gwneud Caerdydd yn ‘Ddinas Cyflog Byw’. Credwn fod talu’r Cyflog Byw ‘go iawn’ yn ddangosydd allweddol o ymrwymiad cyflogwr i arferion gwaith teg.

Mae’r Cyngor yn cynnig talu hyd at 3 blynedd o ffioedd achredu ar gyfer sefydliadau sydd â hyd at 250 o gyflogeion sy’n dod yn Gyflogwyr Cyflog Byw Achrededig cyn 31 Mawrth 2019.

Cynnig untro yw’r cynnig hwn am gymorth ariannol ac fe’i dyfernir ar sail y cyntaf i’r felin.

£720 yw’r mwyafswm y gellir ei roi, yn dibynnu ar faint y sefydliad.

Mae rhagor o wybodaeth yn y daflen sydd wedi ei hamgáu ac mae’n egluro pwy sy’n gymwys.

[:]