12 June | Smarter Wales Consumer of the Future

[:en]

Smart Energy GB invites you to the Senedd on Wednesday 12 of June at 12pm for a lunchtime reception sponsored by Llyr Gruffydd AM.

Join us, Lesley Griffiths, Minister for Environment, Energy and Rural Affairsand leading organisations within the sector to discuss the current market innovations and opportunities for the smart energy consumer of the future.

A buffet lunch will be served alongside an opportunity to view information stands showcasing leading technology within the energy sector.

This event is free but tickets are limited, please reserve your ticket now

Date And Time: Wed, 12 June 2019 12:00 – 13:30 BST

Location: Senedd, Yr Oriel, Cardiff Bay, CF99 1NA

[:cy]

Hoffai Ynni Clyfar GB eich gwahodd i’r Senedd ddydd Mercher 12fed o Fehefin am 12yp ar gyfer derbyniad amser cinio a noddir gan Llyr Gruffydd AC.

Ymunwch â ni, Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a sefydliadau blaenllaw yn y sector i drafod y dechnoleg arloesol bresennol yn y farchnad a’r datblygiadau ar gyfer defnyddwyr ynni y dyfodol.

Darperir cinio bwffe ynghyd â chyfle i weld stondinau gwybodaeth fydd yn arddangos technoleg flaenllaw yn y sector ynni.

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ond mae tocynnau’n gyfyngedig – archebwch eich tocyn nawr.

Dyddiad ac Amser: Dydd Mercher 12eg o Orfennaf, 12:00-13:30

Lleoliad: Senedd, Yr Oriel, Bae Caerdydd, CF99 1NA

[:]

Scroll to Top